Program "Rodzina 500 plus" oraz Program "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy'' (RKO)

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje kolejne ważne rządowe programy: "Rodzina 500 plus" oraz "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy".

Wszystkie informacje nt. programów oraz materiały do pobrania i instrukcje jak złożyć wniosek - dla rodzica lub faktycznego opiekuna, opiekuna prawnego dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej znajdują się na stronie internetowej www.zus.pl w linkach:

Link: Świadczenie wychowawcze 500+
Link: Rodzinny Kapitał Wychowawczy (RKO)

pdfulotka_500__dla_opiekuna.pdf180.49 KB

pdfulotka_500__dla_rodziców.pdf180.45 KB

pdfRKO_dla_opiekuna.pdf203.02 KB

pdfRKO_dla_rodzica.pdf202.38 KB

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

Lp.

Nazwa organizacji

Adres

Kontakt

Zakres działania

1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Lidzbarska 27, 09-300 Żuromin

tel. 23 6570904

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc prawna
i psychologiczna

JEDNOSTKI REALIZUJĄCE PRROGRAMY KOREKCYJNO – EDUKACYJNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Lp.

Nazwa organizacji

Adres

Zakres oddziaływań

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Osoba do kontaktu – Justyna Żywiecka

ul. Lidzbarska 27, 09-300 Żuromin

-spotkania grupowe – konsultacje indywidualne,

Część edukacyjna skoncentrowana jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy.

Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę korzystania ze wsparcia społecznego.

WYKAZ ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARYNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Lp.

Gmina

Adres, kontakt

Zakres działania

1.

Żuromin

09-300 Żuromin, Olszewska 9-11
tel. 23/6572239

Podejmowanie działań w ramach procedury NK,
pomoc i wsparcie prawne i
psychologiczne, zadania wynikające z Ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

2.

Lubowidz

ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz, tel. 23/658 20 78

Podejmowanie działań w ramach procedury NK,
pomoc i wsparcie prawne i
psychologiczne, zadania wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

3.

Lutocin

ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, tel 23/6581001

Podejmowanie działań w ramach procedury NK,
pomoc i wsparcie prawne i
psychologiczne, zadania wynikające z Ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

4.

Bieżuń

Ul.Warszawska 2/7, 09-320 Bieżuń, tel 23/6578056

Podejmowanie działań w ramach procedury NK,
pomoc i wsparcie prawne i
psychologiczne, zadania wynikające z Ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

5.

Siemiątkowo

ul. Władysława Reymonta 2, 09-135 Siemiątkowo, tel.23/679-61-76

Podejmowanie działań w ramach procedury NK,
pomoc i wsparcie prawne i
psychologiczne, zadania wynikające z Ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

6.

Kuczbork

ul. Mickiewicza 7b, 09-310 Kuczbork- Osada, tel. 23/6576392

Podejmowanie działań w ramach procedury NK,
pomoc i wsparcie prawne i
psychologiczne, zadania wynikające z Ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

WYKAZ JEDNOSTEK OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.

Gmina

Adres, kontakt

Zakres działania

1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku Osadzie

ul. Mickiewicza 7b, 09-310 Kuczbork- Osada, tel. (23) 657 63 92

poradnictwo socjalne
i wsparcie, wszczynanie
procedury NK

2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutocinie

ul.Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, tel. (23) 658 10 01

poradnictwo socjalne
i wsparcie, wszczynanie
procedury NK

3.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubowidzu

ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz, tel. (23) 658 20 05

poradnictwo socjalne
i wsparcie, wszczynanie
procedury NK

4.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieżuniu

ul. Warszawska 2/7, 09-320 Bieżuń, tel. (23) 657 80 56

poradnictwo socjalne
i wsparcie, wszczynanie
procedury NK

5.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

ul. Olszewska 9/11, 09-300 Żuromin, tel. (23) 657 22 39

poradnictwo socjalne
i wsparcie, wszczynanie
procedury NK

6.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiątkowie

ul. Władysława Reymonta 2, 09-135 Siemiątkowo, tel. (23) 679-60-27

poradnictwo socjalne
i wsparcie, wszczynanie
procedury NK

WYKAZ PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Lp.

Gmina

Nazwa

Adres, kontakt

Zakres działania

1.

Żuromin

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul.Szpitalna 56, 09-300 Żuromin, 236572201 wew. 360

Pomoc
psychologiczna,
terapia

WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH W POWIECIE ŻUROMIŃSKIM

Lp.

Gmina

Nazwa

Adres, kontakt

Zakres działania

1.

Żuromin

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Ul.Olszewska 9, 09-300 Żuromin, tel.23/6572101

Pomoc
psychologiczna,
pedagogiczna,
terapeutyczna
dla dzieci i
młodzieży
uczącej się, ich
rodziców i
nauczycieli.

Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie serdecznie dziękują za życzenia i słodki upominek złożony na ręce Pani Dyrektor przez Starostę Pana Jerzego Rzymowskiego i Wicestarostę Pana Ireneusza Rejmusa z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego w dniu 21 listopada.

received 188185763423817received 3134138626911578

Bezpłatny webinar dla rodziców zastępczych "Jak kupować i gotować, żeby nie zwariować?" z Katarzyną Bosacką

Z okazji Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania zapraszamy na wyjątkowy i niepowtarzalny webinar dla rodziców zastępczych "Jak kupować i gotować, żeby nie zwariować?". Poprowadzi go Pani Katarzyna Bosacka – dziennikarka, autorka i scenarzystka programów telewizyjnych i edukacyjnych, specjalistka od zakupów spożywczych, która wiedząc, jak ważne jest Wasze zdrowie i zdrowie dzieci pod Waszą opieką, opowie, jak poprawnie czytać napisy na opakowaniach oraz składy produktów? Czy każde "E" z numerkiem jest be? Jakich "E" powinniśmy się wystrzegać? Na co zwracać uwagę robiąc codzienne zakupy spożywcze?

Kiedy? W poniedziałek 15 listopada o godz. 11.00 na platformie Zoom. Webinar jest bezpłatny.

By uczestniczyć w webinarze na komputerze / smartfonie należy w dniu wydarzenia kliknąć poniższy link: https://zoom.us/j/99826638125?pwd=R1FjYVVSbWU4enFHb1o4dzM2RUxjQT09

Choć możliwe będzie obejrzenie webinaru w przeglądarce internetowej zalecamy instalację aplikacji Zoom. Zagwarantuje to lepszą jakość transmisji. Aplikację dla swojego urządzenia można pobrać z tej strony: https://zoom.us/download

Do zobaczenia,
Fundacja Polki Mogą Wszystko

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE INFORMUJE, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PROGRAMACH

Opieka wytchnieniowa

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program zakłada wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program ma także zapewniać miedzy innymi poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia; wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb; uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.; dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Centra opiekuńczo-mieszkalne

Celem Programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Osoby zainteresowane udziałem w wyżej wymienionych programach mogą zgłaszać się telefonicznie 23 657 35 15 lub do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27. 

Nabór uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w 2021 roku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie informuje, że od 8 września 2021 roku rozpocznie się realizacja "Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie".

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

 1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
  w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

Planowany termin realizacji programu to wrzesień – listopad 2021 roku.

Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu.

Celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postaw partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Osoby zainteresowane, które chcą wziąć udział w w/w programie mogą zgłaszać się do PCPR w Żurominie przy ul. Lidzbarskiej 27, telefon 23/657-09-04.