Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne

Utworzone w 2002 roku Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne, działające przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu oferuje wsparcie w postaci:

  • usług poradniczych, wspierających i edukacyjnych,
  • usług ukierunkowanych na rozwiązywanie konkretnego problemu w rodzinie,
  • usług mających na celu przeciwdziałanie kryzysowi w rodzinie.

Porady i usługi dla rodzin mają na celu umożliwienie osiągnięcia samowystarczalności w pokonywaniu wszelkich problemów, jak i prawidłowe funkcjonowanie rodziny we wszystkich aspektach jej życia, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego stosunku do dziecka w rodzinie.

Porad udzielają specjaliści:

  • Prawnik - poniedziałek od 1130
  • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej mieszczący się w Poradnictwie– adwokat / radca prawny codziennie od 8 do 12.
  • Psycholog - wtorek od 1300
  • Psycholog ds. uzależnień /narkomania/ - środa od 1200

Do specjalistów można umówić się telefonicznie, bądź osobiście. Poradnictwo czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 800-16 00 . Telefon kontaktowy: 023/657-09-04, adres: Żuromin, ul.Lidzbarska 27 ( w budynku internatu ZSP w Żurominie)