Program dla osób niepełnosprawnych

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE INFORMUJE, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W PROGRAMIE: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej:

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2023 r. poz. 100 z późn.zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program ma także zapewniać między innymi:

 • poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb; uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 • dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w wyżej wymienionym programie mogą zgłaszać się telefonicznie 23 657 35 15 lub do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27.

Rozpoczęcie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej w rodzinie w powiecie żuromińskim w 2023 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie od środy 6 września 2023 roku rozpoczyna realizację „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej w rodzinie w powiecie żuromińskim w 2023 roku”.

Program adresowany jest do sprawców przemocy domowej. Jego celem jest w szczególności powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym jej stosowaniem oraz rozwijanie umiejętności samokontroli i rozwiązywania problemów bez stosowania przemocy.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić do uczestnictwa w programie, który będzie realizowany od września do listopada 2023 roku. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27, tel. 23/657-09-04.

Zapraszamy do udziału w programie!

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w ZUS

Jesteśmy pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami.

Stwarzamy pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W trakcie zatrudnienia oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • ruchomy czas pracy.

Doświadczenie zawodowe w ZUS można zdobyć także jako:

 • praktykant (praktyki absolwenckie odpłatne lub nieodpłatne i praktyki zawodowe),
 • stażysta,

W trakcie trwania praktyk lub staży zapewniamy:

 • zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych i wiedzy specjalistycznej z różnych obszarów naszej działalności,
 • wsparcie opiekunów merytorycznych,
 • świadczenie pieniężne, jeśli praktykant zakwalifikuje się na odpłatną praktykę absolwencką,
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki lub stażu.
Forma aktywizacji zawodowej

Kryteria

Czas trwania

Praktyka absolwencka

Absolwenci szkoły podstawowej lub gimnazjum, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30 roku życia

maksymalnie 3 miesiące

Praktyka zawodowa

Uczniowie szkół i słuchacze szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe oraz studenci uczelni wyższych

zgodnie z umową o praktykę zawodową

Staż dla bezrobotnych

Osoby posiadające status osoby bezrobotnej zarejestrowane w Urzędzie Pracy

od 3 do 12 miesięcy

Zachęcamy do składania aplikacji:

Aktualne ogłoszenia o pracę - ZUS

Ogłoszenia o praktykach - ZUS

Osoby do kontaktu:

 1. Marzena Niewiadomska- Naczelnik Wydziału Kadrowo-Płacowego O/ZUS w Płocku, tel. 24-262-52-71 w. 2340, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Radosław Mustiwłło- Regionalny koordynator ds. dostępności O/ZUS w Płocku, tel. 24-262-52-71 w. 2113, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

pdfAktywizacja_zawodowa_osób_z_niepełnosprawnością.pdf531.67 KB

Zostań rodziną zastępczą

Zachęcamy do obejrzenia filmiku dotyczącego promowania rodzinnej pieczy zastępczej.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 20-26 luty 2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie informuje, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 20-26 lutego 2023 roku "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, w szczególności osób doświadczających przemocy domowej.

W dniach 20-24 lutego 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Płocku odbędą się telefoniczne dyżury asystentów sędziów, w trakcie których osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać niezbędne informacje i będą kierowane do właściwych podmiotów udzielających pomocy.

Więcej informacji pod linkiem:

https://plock.so.gov.pl/obchody-tygodnia-pomocy-osobom-pokrzywdzonym,new,mg,1.html,1367