Zapytanie ofertowe na dostawę środków ochrony indywidualnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

pdfzapytanie_ofertowe-_środki_ochrony_indywidualnej.pdf1.22 MB

pdfOdpowiedź_i_wyjasnienie.pdf (z dnia 17.09.2020r.)103.38 KB

pdfodpowiedzi_2.pdf (z dnia 18.09.2020r.)102.03 KB

pdfOdpowiedzi_3.pdf (z dnia 21.09.2020r.)110.05 KB

pdfogłoszenie_o_wyniku_zapytania_ofertowego_na_srodki.pdf163.55 KB