Wykonywanie czynności na stanowisku Koordynatora projektu pn. „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

pdfkoordynator_zapytanie.pdf999.84 KB

pdfOgłoszenie o wyborze407.07 KB