Warsztaty umiejętności wychowawczych

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w  dniach 14 i 22 września 2023 r.  odbyły się Warsztaty Umiejętności Wychowawczych realizowane w ramach projektu „Kompetentny rodzic”. Warsztaty zostały zorganizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie. W szkoleniu wzięli udział rodzice, rodziny zastępcze, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy socjalni PCPR w Żurominie. Celem warsztatów było przede wszystkim wzmocnienie pożądanych wzorców rodzicielskich, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, stawiania granic oraz wzmocnienie więzi rodzinnych. Kontynuacją warsztatów będą, planowane w tym roku, indywidualne konsultacje psychologiczne dla uczestników.

Danuta Przybył
Dyrektor PCPR w Żurominie