Aktualna baza danych dotycząca jednostek świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie  informuje, że aktualna baza danych dotycząca jednostek świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego znajduje się na stronie www.mazowieckie.pl, poniżej link:

https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-przem/placowki-swiadczace-po