Szkolenia w Serocku

W ramach aktywnej integracji w dniach 18-30 sierpnia 2008 r. przeprowadzone zostało szkolenie „ABC przedsiębiorczości z kursem komputerowym” dla 20 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu żuromińskiego. Szkolenie te odbyło się w ośrodku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych – „Exploris” w Serocku i połączone było z rehabilitacją medyczną i wsparciem psychologicznym.

W ramach zajęć teoretyczno - praktycznych uczestnicy projektu ?Równe szanse? uczyli się obsługi komputera, poruszania się po stronach internetowych, obsługi poczty internetowej, a także zdobywali wiedzę z zakresu „ABC przedsiębiorczości”.

Ponad to uczestnicy projektu brali udział w zajęciach z doradcą zawodowym i psychologiem w formie warsztatów, podczas których zdobywali wiedzę z zakresu: komunikacji interpersonalnej, sztuki autoprezentacji, pisania CV i listu motywacyjnego.

Celem szkolenia była pomoc osobom niepełnosprawnym fizycznie w wejściu na otwarty rynek pracy i zdobyciu umiejętności sprawnego poruszania się na jego obszarze, a w szczególności pozyskania adekwatnej wiedzy i umiejętności pomocnych w autodiagnozie predyspozycji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz posługiwania się komputerem.

DSC02110DSC02111DSC02121DSC02122DSC02130DSC02131