Spotkanie integracyjne

W dniu 29 listopada w restauracji „Zacisze” odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu EFS „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Spotkanie adresowane było do uczestników projektu tj. osób niepełnosprawnych i rodzin zastępczych, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, mieszkanek Domu Pomocy Społecznej, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz wolontariuszy.

W spotkaniu wzięli udział: Starosta Żuromiński Janusz Welenc, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Przewodnicząca Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Prezes Europejskiego Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego oraz przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie.

Po części oficjalnej, w której zabrali głos Pani Danuta Przybył – Kierownik PCPR, Pan Janusz Welenc Starosta Żuromiński i Pani Katarzyna Piotrowska Prezes Europejskiego Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego, nastąpiła część artystyczna spotkania, w której zaproszeni aktorzy zaprezentowali program artystyczny „Wyprawa do krainy baśni” oraz przedstawienie teatralne „ Legenda o smoku wawelskim”.

Spotkanie integracyjne przebiegło w przyjemnej i radosnej atmosferze (o czym świadczą dołączone zdjęcia), a uczestnikom projektu i ich otoczeniu umożliwiło aktywną integrację społeczną.

IMG 1647IMG 1652IMG 1656IMG 1657IMG 1659IMG 1668IMG 1677IMG 1704IMG 1708IMG 1766IMG 1770