Piknik integracyjny w Konopatach

W dniu 29 września 2011 roku w „Gościńcu Myśliwskim” w Konopatach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu systemowego POKL pn. „Równe szanse” zorganizowało piknik integracyjny dla uczestników projektu, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, rodzin zastępczych oraz mieszkanek Domu Pomocy Społecznej. W spotkaniu udział wzięli: Starosta Żuromiński Pan Janusz Welenc, Wicestarosta Pan Mieczysław Olszlegier, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Pan Marek Machulski oraz Pani Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Beata Kluskiewicz oraz przedstawiciele pozostałych placówek. Wszystkich uczestników pikniku powitała Pani Danuta Przybył - Kierownik PCPR, następnie głos zabrał Starosta Żuromiński Pan Janusz Welenc. Po części oficjalnej i poczęstunku uczestnicy brali udział w zabawach integracyjnych również mogli podziwiać występy grupy cyrkowej i bawić się przy muzyce. Spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmosferze co pozytywnie wpłynęło na aktywną integrację uczestników.

Koordynator Projektu
Marlena Budzich

DSC06096DSC06106DSC06130DSC06141Obraz097Obraz166Obraz307Obraz322