Zapytania ofertowe - archiwum

Zapytanie ofertowe w sprawie zatrudnienia doradcy zawodowego


Zakup gadżetów promocyjnych i ich dostawa

Załącznik do ogłoszenia o zakupie gadżetów promocyjnych i ich dostawy


Informacja o wyniku wyboru oferty na wykonanie robót budowlanych tj. prac remontowo-wykończeniowych polegających na remoncie 6 pomieszczeń biurowych w PCPR w Żurominie


Wykonanie robót budowlanych tj. prac remontowo-wykończeniowych polegających na remoncie 6 pomieszczeń biurowych w PCPR w Żurominie


Przeprowadzenie warsztatów kompetencji społeczno – zawodowych


Przeprowadzenie „Kursu z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy połączonych z autoprezentacją”.


Przeprowadzenie indywidualnych zajęć wyrównawczych dla 6 uczestników projektu systemowego EFS, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w liczbie godzin ogółem – 144.”

  • 1
  • 2