Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

pdfzapytanie_ofertowe-_laptopy.pdf1.61 MB

pdfumowa-wzór.pdf1.63 MB

pdfOdpowiedzi_i_wyjaśnienia.pdf (z dnia 17.09.2020r.)131.77 KB

pdfogłoszenie_o_wyniku_zapytania_ofertowego_na_sprzęt_komputerowy.pdf164.68 KB