Możliwość schronienia samotnych matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży z terenu powiatu żuromińskiego

Powiat Żuromiński w dniu 14 grudnia 2020 r. zawarł porozumienie z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, na jego podstawie udostępniono miejsca pobytu dla samotnych matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży z terenu powiatu żuromińskiego w Dom Samotnej Matki w Matemblewie. Schronienia udziela się na wniosek Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu żuromińskiego, zgodnie z § 4 ust. 1, 2 oraz 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Koszt pobytu jednej osoby wynosi 60,00 zł za dobę.

Strona Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Dom Samotnej Matki w Matemblewie:

https://www.caritas.gda.pl/placowki-cag/dom-samotnej-matki-caritas/?portfolioCats=113

Konsultacje społeczne - w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2025

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zaprasza mieszkańców powiatu żuromińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do zgłaszania uwag, wniosków, propozycji do projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2025.

Uwagi, wnioski, propozycje do projektu Programu można zgłaszać w terminie do 7 kwietnia 2023 do godz. 15.00 za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. faksu: nr 23 657 35 15
 3. poczty, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27, 09-300 Żuromin oraz osobiście w siedzibie PCPR, I piętro, pokój nr 27, tel. 23 657 35 15.

Załączniki:

pdfProjekt Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-20251.3 MB

AKTYWNY SAMORZĄD 2022

pfron new
Program finansowany ze środków PFRON
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2022 ROKU REALIZUJE NASTEPUJĄCE FORMY WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

Moduł I: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 Obszar C – likwidacja barier  w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji

Pomoc adresowana  do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można składać  w formie tradycyjnej lub  drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – https://sow.pfron.org.pl/

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27 lub pod numerem telefonu 23 657 35 15 oraz na stronie internetowej PFRON , link: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Moduł I (Obszary A – D) – od 01.03.2022 r. do 31.08.2022r.,

Moduł II – od 01.03.2022r. do 31.03.2022r. (dot. roku akademickiego 2021/2022)

                  od 01.09.2022r. do 10.10.2022r. (dot. roku akademickiego 2022/2023).


WNIOSKI DO POBRANIA

Moduł I

Obszar A

pdfWniosek  A1165.83 KB

pdfWniosek  A2-3185.38 KB

pdfWniosek A4190.42 KB

Obszar B

pdfWniosek B1-3-4386.01 KB

pdfWniosek B2191.08 KB

pdfWniosek B5194.21 KB

Obszar C

pdfWniosek C1360.71 KB

pdfWniosek C2370.96 KB

pdfWniosek C3377.22 KB

pdfWniosek C4392.29 KB

pdfWniosek C5370.41 KB

Obszar D

pdfWniosek D187.43 KB

Moduł II

pdfWniosek MII631.25 KB

AKTYWNY SAMORZĄD 2023

pfron new
Program finansowany ze środków PFRON
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻUROMINIE W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2023 ROKU REALIZUJE NASTEPUJĄCE FORMY WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

Moduł I: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 Obszar C – likwidacja barier  w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji

Pomoc adresowana  do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można składać  w formie tradycyjnej lub  drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – https://sow.pfron.org.pl/

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27 lub pod numerem telefonu 23 657 35 15 oraz na stronie internetowej PFRON , link: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Moduł I (Obszary A – D) – od 01.03.2023 r. do 31.08.2023r.,

Moduł II – od 01.03.2023r. do 31.03.2023r. (dot. roku akademickiego 2022/2023)

                  od 01.09.2023r. do 10.10.2023r. (dot. roku akademickiego 2023/2024).


WNIOSKI DO POBRANIA

Moduł I

Obszar A

pdfWniosek  A1392.65 KB

pdfWniosek  A2-3350.13 KB

pdfWniosek A4369.5 KB

Obszar B

pdfWniosek B1-3-4384.23 KB

pdfWniosek B2384.48 KB

pdfWniosek B5373.83 KB

Obszar C

pdfWniosek C1368.41 KB

pdfWniosek C2365.78 KB

pdfWniosek C3372.27 KB

pdfWniosek C4401.47 KB

pdfWniosek C5366.76 KB

Obszar D

pdfWniosek D385.29 KB

Moduł II

pdfWniosek MII224.25 KB

pdfZarządzenie nr 5/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zasad przyznawania dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"668.99 KB

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 848, dalej zwana ustawą). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.pcpr-zuromin.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, 09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 27

Data publikacji strony internetowej: 

2008-09-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

2021-11-09

Informacja o zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności lub wyłączenia od stosowania ustawy:

• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych. • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-03-26 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr tel. 23 657 35 15 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu: Justyna Żywiecka

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać:

1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;

3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego nie może nastąpić w terminie wskazanym powyżej, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mieści się na I piętrze w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie, ul. Lidzbarska 27.

• Do budynku prowadzi wejście od ulicy Lidzbarskiej - do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich,

• Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą być obsługiwane na parterze budynku.

• W budynku nie ma windy. W budynku na I piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,

• Za budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

• W budynku nie ma pętli indukcyjnej, nie ma oznaczeń w alfabecie broraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

• Wewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych (z lewej strony od wejścia) znajduje się dzwonek do PCPR.

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne

• Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne mieści się na parterze budynku (budynek Internatu) ul. Lidzbarska 27, 09-300 Żuromin

• Do budynku prowadzi wejście od ulicy Lidzbarskiej - do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich

•W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych

• Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych

• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

• W budynku nie ma pętli indukcyjnej, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 docZgłoszenie_o_zapewnienie_tłumacza_języka_migowego_-_Żuromin.doc33 KB