Warsztaty kompetencji społeczno-zawodowych WTZ

W ramach projektu "Równe szanse" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zorganizowało warsztaty kompetencji społeczno-zawodowych dla 8 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie. Warsztaty przeprowadzone zostały w dniach 21-25 listopada 2008 roku w Europejskim Centrum Rehabilitacji w Radziejowicach koło Warszawy. Celem warsztatów było nabycie podstawowych umiejętności z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej, poprzez udział w zajęciach malarskich, witrażu oraz w zajęciach z bukieciarstwa.