Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie informuje, iż w dniu 4 czerwca (piątek) urząd będzie nieczynny.

Spotkanie integracyjne - projekt Równe Szanse

W dniu 25 września 2014 roku odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu EFS „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Spotkanie to kończyło realizację projektu systemowego w latach 2008-2014. W tym czasie różnymi formami wsparcia z zakresu aktywnej integracji objętych zostało 144 mieszkańców powiatu żuromińskiego.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu: osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, uczestnicy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zespołu Szkół Specjalnych, mieszkanki Domu Pomocy Społecznej oraz wolontariusze.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz powiatu, kierownicy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, przewodnicząca Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Podczas części oficjalnej, zabrali głos: Pani Danuta Przybył – dyrektor PCPR, która powitała gości i podziękowała wszystkim za pomoc i udział w realizacji projektu,  Pan Janusz Welenc –Starosta Żuromiński, który docenił starania i pracę na rzecz osób niepełnosprawnych i rodzin zastępczych oraz Pani Lucyna Kowalska – koordynator projektu, która podsumowała działania realizowane na przestrzeni 7 lat. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, podczas której swój pokaz zaprezentował „Szalony Naukowiec”, odsłaniając kulisy swojej profesji wprowadził zebranych w świat fantazji, magii, nauki oraz ciekawych i zaskakujących doświadczeń z fizyki i chemii.

Po wspólnym obiedzie zaproszono wszystkich do obejrzenia występu stepującego tancerza przedstawiającego technikę stepu w nowoczesnej odsłonie, następnie zorganizowano gry, konkursy i wspólne tańce. Spotkanie przebiegało w  miłej i radosnej atmosferze i umożliwiło jego uczestnikom integrację oraz było okazją do wspomnień i wymiany doświadczeń.

Koordynator projektu
Lucyna Kowalska

Dyrektor PCPR
Danuta Przybył

IMG 3040IMG 3075IMG 3092