Konferencja promująca projekt

W dniach 8-9 grudnia odbyła się konferencja promujšca projekty systemowe realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie na Mazowszu, która miała miejsce w Radziejowicach. W konferencji brali również udział przedstawiciele projektu z naszego powiatu. Głównym organizatorem konferencji była Dyrektor Europejskiego Instytutu Rozwoju Kadr Pani Katarzyna Piotrowska.

W konferencji wzięli również udział przedstawiciele PCPR-ów z powiatu nowodworskiego, przasnyskiego, wyszkowskiego. Zaproszeni goœcie mieli okazję wysłuchać prelekcji Pana Mariusza Frankowskiego Dyrektora Strategii i Rozwoju Regionalnego oraz Pana Przemysława Hermana przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, którzy omówili plany realizacji projektów na przyszłe lata. Podczas konferencji PCPR-y zaprezentowały praktyki stosowane w zakresie realizacji własnych projektów, a przedstawiciel naszego PCPR-u opowiedział o zrealizowanych działaniach z projektu w roku bieżšcym. W ramach prezentacji głos zabrał także uczestnik naszego projektu, który opowiedział o udziale w szkoleniach i imprezie integracyjnej, o doœwiadczeniach, pozyskanych kompetencjach, nawišzanych przyjaŸniach, dzięki którym jego szanse w życiu społeczno-zawodowym zostały zwiększone.

DSC01565DSC01566DSC01571DSC01573DSC01577DSC01592DSC02320DSC02321IMG 0225IMG 0236Obraz024