Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodzin zastępczych

W dniach 24 i 30 kwietnia 2024 r.  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie odbyły się Warsztaty Umiejętności Wychowawczych realizowane w ramach kontynuacji projektu „Kompetentny rodzic”. Warsztaty zostały zorganizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie.  W szkoleniu wzięły udział rodziny zastępcze z terenu powiatu żuromińskiego. Spotkania umożliwiły uczestnikom nie tylko wzmocnienie pożądanych wzorców rodzicielskich, ale także nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, stawiania granic oraz wzmocnienia więzi rodzinnych. Warsztaty były doskonałą okazją do miłego spędzenia czasu, wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń.

Zdjęcie 1