Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 20-26 luty 2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie informuje, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 20-26 lutego 2023 roku "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, w szczególności osób doświadczających przemocy domowej.

W dniach 20-24 lutego 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Płocku odbędą się telefoniczne dyżury asystentów sędziów, w trakcie których osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać niezbędne informacje i będą kierowane do właściwych podmiotów udzielających pomocy.

Więcej informacji pod linkiem:

https://plock.so.gov.pl/obchody-tygodnia-pomocy-osobom-pokrzywdzonym,new,mg,1.html,1367