Spotkanie integracyjne w Konopatach

W dniu 23 paŸdziernika br. w Goœcińcu Myœliwskim w Konopatach odbyła się impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Żuromińskiego. Wzięli w niej udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Żuromina, mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Bšdzynie, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych z Żuromina, uczestnicy Œrodowiskowego Domu Samopomocy z Żuromina, władze gminne, pracownicy PUP oraz osoby niepełnosprawne, które objęte sš projektem. Imprezę uœwietnił występ Cyrku ?Heca? z Lipinek koło Brodnicy. W ramach integracji uczestnicy i osoby niepełnosprawne mogli wzišć udział w pokazach cyrkowych.

We wspaniałej atmosferze, przy sprzyjajšcej pogodzie i palšcym się ognisku ponad 100 osobowa grupa uczestników spotkania spożywała wspólnie potrawy z grilla. Były też słodkoœci od sponsorów, którym składamy serdeczne podziękowania, a byli to Pan Kazimierz Zieliński właœciciel Piekarni z Żuromina oraz Pan Krzysztof Dobiesz z Cukierni Magdalenka w Zielonej.

DSC01098DSC01102DSC01106DSC01111DSC01120DSC01127DSC01131DSC01133DSC01134DSC01135DSC01137DSC02241DSC02270DSC02276DSC02280