Kursy dla uczestników projektu "Równe szanse"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu „Równe szanse” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowało dla 13 uczestników kursy zgodnie ze ścieżką reintegracji zawodowej.

W 96 godzinnym kursie komputerowym ECCC wzięło udział 8 osób. Odbył się on terminie 27.03-28.04.2018 r. W dniach 10.04-10.05.2018 r. miał miejsce kurs decoupage trwającym 64 godziny wzięła w nim udział 1 osoba. Natomiast kurs „Konserwator terenów zielonych” ukończyły 4 osoby i był przeprowadzony w dniach 07.05-25.05.2018 r.

Rodzaj kursu został wybrany w wyniku diagnozy potrzeb, wykształcenia i predyspozycji uczestników projektu, przeprowadzonej przez psychologa, doradcę zawodowego, pracownika socjalnego oraz podsumowany podczas wyjazdowej formy szkolenia – trening pracy.

Kursy zakończyły się formą sprawdzającą przyswojoną wiedzę i uzyskaniem certyfikatów potwierdzających zdobyte kwalifikacje. Ośmiu uczestników projektu w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu uzyskało kwalifikacje zawodowe.

 1720180405 121847IMG 20180328 082241IMG 20180417 151157WP 20180507 16 10 06 Pro