Warsztaty pn. "Jak radzić sobie z emocjami" dla uczestników projektu "Równe szanse" współfinansowanego ze środków EFS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu „Równe szanse” współfinansowanego ze środków EFS zakończyło realizację warsztatów pn. „Jak radzić sobie z emocjami” dla 10 dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Dzieci biorące udział w warsztatach podzielone były na dwie grupy wiekowe i zrealizowały łącznie 30 godzin zajęć w okresie od 16 listopada do 22 grudnia 2017 roku.

Zajęcia zawierały elementy muzykoterapii i relaksacji. Dzieci uczestniczące w nich uczyły się m.in.: jak rozpoznawać i nazywać emocje, sposobów na odreagowanie napięcia, zastępowania zachowań nieakceptowanych oraz budowania poczucia swojej wartości i pewności siebie poprzez odnajdywanie swoich mocnych stron.

 eeeeee