Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie informuje, iż w dniu 4 czerwca (piątek) urząd będzie nieczynny.

Spotkanie integracyjne zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu EFS „Równe szanse”

W dniu 6 grudnia 2013 roku odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu EFS „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.Spotkanie to kończyło realizację projektu w 2013 roku, w którym różne formy wsparcia otrzymało 48 mieszkańców powiatu żuromińskiego.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu: osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, uczestnicy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, mieszkanki Domu Pomocy Społecznej oraz wolontariusze.

Wśród zaproszonych gościli byli przedstawiciele władz powiatu,  kierownicy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej, dyrektor Domu Pomocy Społecznej, przewodnicząca Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Podczas części oficjalnej, zabrali głos: Pani Danuta Przybył – kierownik PCPR,która powitała gości,  Pan Janusz Welenc –Starosta Żuromiński, który docenił starania i pracę pracowników PCPR w realizacji projektów aktywnej integracji  i zwrócił uwagę na potrzebę dalszej ich realizacji. Pani Lucyna Kowalska – koordynator projektu przedstawiła główne cele i założenia tegorocznego projektu. Po części oficjalnej swój pokaz  iluzji i żonglerki  zaprezentował Just Edi Show - półfinalista telewizyjnego programu „Mam talent”. Po wspólnym obiedzie zaproszono wszystkich do zabawy - zorganizowano gry, konkursy, wspólne tańce. Spotkanie przebiegało w  przyjemnej i radosnej atmosferze i umożliwiło jego uczestnikom integrację oraz było okazją do wspomnień i wymiany doświadczeń.

Koordynator projektu
Lucyna Kowalska

100 0241100 0250100 0318IMG 2590