Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie informuje, iż w dniu 4 czerwca (piątek) urząd będzie nieczynny.

Warsztaty psychologiczne dla rodzin zastępczych

W dniach 17-20 października 2013 roku 7 rodziców zastępczych wraz z wychowankami uczestniczyło w warsztatach psychologicznych zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizacji projektu POKL ”Równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w grupowych i indywidualnych zajęciach z psychologami, podczas których mogli pogłębiać wiedzę m.in. z zakresu komunikacji, asertywności, postaw rodzicielskich, więzi rodzinnych i wyrażania emocji. Warsztaty te sprawiły, że  rodzice  uzyskali wsparcie w realizowaniu powierzonej im funkcji oraz podnieśli i wzmocnili wiarę we własne siły i możliwości.
W wolnym czasie rodziny zastępcze wraz z wychowankami uczestniczyły w zajęciach integracyjnych, zabawach rekreacyjnych w basenie, zajęciach sportowych i w wieczorku karaoke. Zwiedzały również "Zwierzyniec" oraz "Miasteczko Westernowe" .

Lucyna Kowalska
Koordynator projektu

IMG 2428IMG 2477IMG 2516IMG 2523IMG 2538Mragowo5Mragowo9