Warsztaty kompetencji społeczno-zawodowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu systemowego POKL pn. „Równe szanse” w dniach 1 – 7 października 2011 roku zrealizowało warsztaty kompetencji społeczno zawodowych –„warsztat wikliniarstwa”. W zajęciach tych brało udział 11 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie. Warsztaty przeprowadzone były w miejscowości Miłomłyn, w hotelu „Miłomłyn zdrój Medical & Vitality” dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestnicy projektu podczas pobytu poza w/w warsztatami mieli zapewnioną rehabilitację medyczną oraz integrację społeczną poprzez uczestnictwo w różnych imprezach kulturalnych (m.in. wycieczka do Grunwaldu, grill, zabawy taneczne). Celem warsztatów było nabycie podstawowych umiejętności z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej. W kolejnym etapie projektu planujemy organizację spotkania integracyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia oraz przeprowadzenie warsztatów grupowych dla rodziców zastępczych.

Koordynator Projektu
Marlena Budzich

img 1424img 1432img 1446img 1471img 1472img 1481img 1525