Warsztaty pn. "Jak radzić sobie z emocjami" dla uczestników projektu "Równe szanse" współfinansowanego ze środków EFS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu „Równe szanse” współfinansowanego ze środków EFS zakończyło realizację warsztatów pn. „Jak radzić sobie z emocjami” dla 10 dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Dzieci biorące udział w warsztatach podzielone były na dwie grupy wiekowe i zrealizowały łącznie 30 godzin zajęć w okresie od 16 listopada do 22 grudnia 2017 roku.

Zajęcia zawierały elementy muzykoterapii i relaksacji. Dzieci uczestniczące w nich uczyły się m.in.: jak rozpoznawać i nazywać emocje, sposobów na odreagowanie napięcia, zastępowania zachowań nieakceptowanych oraz budowania poczucia swojej wartości i pewności siebie poprzez odnajdywanie swoich mocnych stron.

 eeeeee

Warsztaty umiejętności społecznych dla uczestników projektu "Równe szanse"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie dniach 4-8 grudnia 2017 roku przeprowadziło "Warsztaty umiejętności społecznych". Zajęcia te realizowane były w ramach projektu "Równe szanse" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i wzięło w nich udział 13 uczestników projektu. Warsztaty te miały na celu zdobycie przez uczestników kluczowych kompetencji społecznych niezbędnych do funkcjonowania w środowisku lokalnym i na rynku pracy, nabycie lub wzmocnienie umiejętności interpersonalnych, zainicjonowanie zmiany w biernej postawie, roszczeniowym sposobie myślenia i działania na rzecz postawy otwartości i współpracy, jak również wyznaczenie celów do osiągnięcia w życiu osobistym i zawodowym, a także budowę i rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

IMG 20171208 104449IMG 20171208 112759IMG 20171208 112939

Konferencja pn. "Rynek pracy osób z niepełnosprawnościami"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w dniu 13 grudnia w ramach realizowanego projektu „Równe szanse” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowało konferencję pn. „Rynek pracy osób z niepełnosprawnościami”. Na początku spotkania pani Danuta Przybył – Dyrektor PCPR przywitała wszystkich zgromadzonych gości, przedstawiła cele realizowanego projektu i wprowadziła w tematykę konferencji, następnie głos zabrał pan Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński. W kolejnej części spotkania swoje prelekcje wygłosili zaproszeni goście. Jako pierwszy głos zabrał pan Tomasz Kozłowski kierownik Fundacji "Praca dla Niewidomych" Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie, następnie pani Aleksandra Pęcherzewska Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”, kolejnym prelegentem był radca prawny pan Piotr Laskowski oraz pan Paweł Pyrzyński Kluczowy Doradca Biznesowy Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Warszawie. Na zakończenie konferencji głos zabrał pan Ireneusz Rejmus Wicestarosta Żuromiński. Konferencja miała na celu przybliżenie osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom, władzom gminnym i powiatowym oraz osobom pracującym z niepełnosprawnymi dobrych praktyk wynikających z prowadzenia zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych oraz korzyści z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością i samozatrudnienia.

20171213 09514320171213 09521820171213 10034120171213 122658

Warsztaty wyjazdowe dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych

W dniach od 30 listopada do 3 grudnia 2017 roku grupa dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i ich otoczenie uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach w Serocku w hotelu „Exploris” realizowanych w ramach projektu „Równe szanse” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztaty te obejmowały terapię taktykalną i sensoryczną dla dzieci oraz trening kompetencji rodzicielskich z elementami integracji emocjonalnej dla opiekunów. Podczas pobytu uczestnicy projektu korzystali z hotelowej strefy SPA oraz basenu, organizowane były również seanse filmowe, zabawy animacyjne i dyskoteka.

IMG 2425IMG 2434IMG 2458IMG 2462

Wyjazd do teatru w ramach projektu „Równe szanse” prowadzonego przez PCPR w Żurominie

W sobotę 25 listopada 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało wyjazd do teatru „Syrena” w Warszawie w ramach projektu „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na przedstawienie „Dzieci z Bullerbyn”.

W imprezie tej brały udział dzieci przebywające w pieczy zastępczej i ich najbliżsi. Wszyscy zachwyceni byli doskonałą grą aktorską i efektami trzymającymi w napięciu. Przedstawienie przyczyniło się do wielu pozytywnych reakcji ze strony dzieci. Po spektaklu wszyscy uczestnicy udali się na obiad, a w godzinach popołudniowych powrócili do domu.

PCPR w Żurominie

1teatr2teatr

Wyjazd do teatru dla uczestników projektu "Równe szanse"

Dnia 14 listopada 2017 roku zorganizowany został w ramach projektu „Równe szanse” wyjazd do teatru Roma na spektakl „Piloci”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWM na lata 2014-202, który PCPR realizuje od września bieżącego roku. Przepiękny musical, który łączył wspaniałą grę aktorską, śpiew i muzykę z multimedialną scenografią wywołał we wszystkich niezapomniane emocje. Zetknięcie uczestników projektu ze sztuką teatralną wzbudziło wiele pozytywnych wrażeń o czym świadczyły opinie i komentarze po zakończeniu przedstawienia.

PCPR w Żurominie

IMG 0252IMG 0253

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie poszukuje prelegentów na konferencję

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie poszukuje prelegentów na konferencję tematyczną dotyczącą zatrudnienia/rynku pracy osób z niepełnosprawnościami organizowaną w ramach projektu "Równe szanse" w m-cu grudniu 2017 r. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenia telefoniczne 505 511 001, 23 657 09 04, osoba do kontaktu: Nina Meler, Justyna Żywiecka, oraz przesłanie CV i propozycji programu wystąpienia na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Powyższe ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie zobowiązuje stron do współpracy.

Koordynator projektu „Równe szanse”
Nina Meler

Informacja o diagnozie uczestników projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach realizowanego od września 2017 roku projektu pn. „Równe szanse”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWM na lata 2014-202 przeprowadziło w dniach 18-31 października diagnozy 23 uczestników projektu.

Celem prowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego diagnoz było określenie sytuacji problemowej, w której znajduje się uczestnik lub zagrożenia jej wystąpienia, ocenę potencjału rozwojowego poprzez zdefiniowanie cech osobowości osoby badanej sprzyjające osiąganiu przez nią sukcesów (mocne strony) oraz takie, które mogą stanowić problem w określonych warunkach (słabe strony), wskazanie kierunków rozwoju (tematy szkoleń, zajęć edukacyjno - rozwojowych, rodzaje działań grupowych i indywidualnych), dające osobie badanej najwięcej pozytywnych efektów i najszybciej podnoszące jej skuteczność w danym środowisku szkolnym bądź pracy. Końcowym efektem współpracy z podopiecznymi jest opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji dla każdego uczestnika projektu.

Danuta Przybył
Dyrektor PCPR w Żurominie 

20171025 095658IMG 8543IMG 8656