Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w bieżącym roku będzie odbywał się w dniach 18 lutego – 24 lutego.

Dyżur w Komendzie Powiatowej Policji w Żurominie:

http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wzu/aktualnosci/27334,Tydzien-Pomocy-Osobom-Pokrzywdzonym-Przestepstwem.html

oraz w Sądzie Rejonowym w Mławie:

https://www.mlawa.sr.gov.pl/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem,new,mg,1.html,359