Treningu kompetencji życiowych dla uczestników projektu "Równe szanse"

W dniach 20-23 sierpnia 2018 roku uczestnicy projektu „Równe szanse” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w „Treningu kompetencji życiowych” w Zamku Gostynińskim. Trening miał na celu naukę samodzielności życiowej, podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności umożliwiających właściwe funkcjonowanie w życiu społecznym, podniesienie świadomości uczestników projektu w zakresie roli czasu i podziału obowiązków w życiu prywatnym i przyszłej pracy zawodowej, nauka umiejętności gospodarowania budżetem domowym, załatwianie spraw w instytucjach. Podczas pobytu uczestnicy wzięli udział w zajęciach savoir-vivre i akademii kucharza, zajęciach cukierniczych, wybijaniu monety zamkowej, warsztatach kuglarskich, karaoke, kinie zamkowym i wspólnym grillowaniu.

123